Klassendelegéiert stäerken - praktesch Tools fir Regentë/Regenteë

(Code : D4-e-44-PF-ZpB)

Présentation
Modalités pratiques, périodes et lieux