Journée eduSphere : 13) Kannerliicht Roboter programméieren (matin) (Code : D6-b-70/13)

Présentation
Modalités pratiques, périodes et lieux